Εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, κατόπιν της ψήφισης του νόμου 4710/20 και την ενεργοποίηση της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιείται με την θέσπιση του «οδικού χάρτη» για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει τις τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), τα οποία οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι της Ελλάδας υποχρεούνται να καταρτίσουν.

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και οι χωροθετήσεις των σημείων φόρτισης αφορούν:

 • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
 • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, (πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές)
 • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης
 • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών
 • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
 • Χώρους εξυπηρέτησης τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων
 • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης
 • Xώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Η Future Cooperation έχοντας πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και πρωτοπορίας επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε Δήμο της Ελλάδας.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη καθοδήγηση για την διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου ενώ μεσολαβεί και στη διαδικασία ανεύρεσης επενδυτικών σχημάτων για την ενίσχυση του έργου.

Έως τώρα, η εξιδεικευμένη σε θέματα ηλεκτροκίνησης ομάδα εργασίας της Future Cooperation εκπονεί το σχέδιο των συνεργαζόμενων δήμων ακολουθώντας τέσσερα στάδια και τις διαδικασίες που αποτελούν το κάθε ένα από αυτά.

Ηλεκτρικά οχήματα

Στάδιο 1ο

 • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
 • Επιλογή Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης
 • Ηλεκτρικών Οχημάτων
 • Δημιουργία Σεναρίων Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου
 • Δικτύου Φόρτισης Η/Ο
 • Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών
 • Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

 

Στάδιο 2ο

 • Συμμετοχικές Διαδικασίες – Διαβούλευση

 

Στάδιο 3ο

 • Ανάλυση κόστους – οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης
 • Σχέδιο χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και χρονοδιάγραμμα.
 • Ολοκλήρωση Φακέλου & Εφαρμογή Σχεδίου

 

Μάθετε περισσότερα για την ηλεκτροκίνηση στο Δήμος σας, μέσα από τον οδηγό του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Future Cooperation!