Σύστημα Ποιότητας (ISO)

H Future Cooperation έχει αξιολογηθεί και ελεγχθεί επιτυχώς από την εταιρεία πιστοποίησης AVRV, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών της.

H εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Future Cooperation καλύπτει τις δραστηριότητες της, οι οποίες αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, PROJECT MANAGEMENT, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015