Συστήματα Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες

neestexno

Η εταιρεία FUTURE COOPERATION παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες με σκοπό τον σχεδιασμό και υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων συστήματα καινοτομίας νέες τεχνολογίες για τις έξυπνες και ασφαλείς πόλεις, εφαρμογές εξοικονόμησης και εύκολης λειτουργίας , πρόσβαση σε δεδομένα καθώς και τα εργαλεία να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση οποιουδήποτε φορέα να αποκτήσει ευελιξία και αποτελεσματικότητα, να αποκτήσει αναπτυξιακό εφαλτήριο καθώς και τις νέες μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της αυτόματης εξυπηρέτησης, με διαδραστικές υπηρεσίες.

– Έξυπνες & ασφαλείς πόλεις
– Έξυπνα λιμάνια και αεροδρόμια
– Έξυπνες εφαρμογές
– Συστήματα ασφαλείας
– Κέντρα διοίκησης και διαχείρισης
– Έξυπνα συστήματα ελέγχου
– Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Σήμερα η εταιρεία FUTURE COOPERATION αντιπροσωπεύει πολλούς οίκους από το εξωτερικό που έχουν αναπτύξει καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, έχει αναλάβει δεκάδες διαγωνισμούς και έργα με έξυπνα συστήματα με 100% επιτυχία.