Οικονομικά στοιχεία

oikonomika

Η ίδρυση και κυρίως η επιτυχημένη ανάπτυξη της Future Cooperation, εδράστηκε στην επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή του Δ/ντος Συμβούλου της και στην πολύπειρη και αφοσιωμένη συνεισφορά όλων των στελεχών που την υποστήριξαν και την υποστηρίζουν έκτοτε. Η καταγεγραμμένη επιτυχής πορεία της ως εταιρία παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθμης και επιστημονικής εξειδίκευσης, αποτυπώνεται και στα οικονομικά της αποτελέσματα τα οποία σε συνθήκες εκτεταμένης οικονομικής κρίσης, αποτυπώνουν και την ορθή οικονομική διαχείριση της.

Ωστόσο το κύριο στοιχείο που αποτυπώνει την πραγματική οικονομική της εξέλιξη και κυρίως τη σταθερά ανερχόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της είναι το μέγεθος των έργων στα οποία η εταιρία έχει εμπλακεί σε διάφορα στάδια Οργάνωσης, Μελέτης, Ωρίμανσης και Διοίκησης. Μέχρι σήμερα τα έργα στα οποία έχει συμμετοχή η εταιρία, είτε είναι ολοκληρωμένα, είτε προγραμματίζονται και σχεδιάζονται, έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό υλοποίησης ο οποίος ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Κατεβάστε τους τελευταίους ισολογισμούς της εταιρείας:

  • Ισολογισμός 2017
  • Ισολογισμός 2018
  • Ισολογισμός 2019