Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Ομιλία του κ. Νικόλα Χαραλάμπους

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Η εταιρεία Future Cooperation  αποτελεί πάνω από δέκα πέντε χρόνια τώρα την επιχειρηματική και επιχειρησιακή μονάδα μέσω της οποίας ο ίδιος προσωπικά, τα στελέχη και οι συνεργάτες μας επιδιώκουμε την υλοποίηση των επαγγελματικών στόχων και επιδιώξεων που εν πολλοίς ταυτίζονται με τους στόχους και τις επιθυμίες των πελατών μας.

H φιλοσοφία μας βασίζεται σε 5 βασικές αρχές, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

1. Αντίληψη στην Ανάγκη
Αντιλαμβανόμαστε την Ανάγκη σας τους προβληματισμούς και τα Όνειρα σας για Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας, διερευνούμε και καταγράφουμε τις ανάγκες σας. Αντιλαμβανόμαστε το όραμα σας, το διευρύνουμε και θέτουμε πιθανούς προβληματισμούς.

2. Γνώση στην Ανάλυση
Έχουμε τη Γνώση για να Αναλύσουμε σωστά τις ανάγκες σας και να τις οργανώσουμε. Συγκεκριμένα μέσω της εμπειρίας μας και των τεχνολογικών εργαλείων που έχουμε αναπτύξει, αναλύουμε σε βάθος τις ανάγκες σας, τις οργανώνουμε με βάση την προτεραιότητα τους και διαμορφώνουμε ένα σαφές πλάνο.

 

3. Δημιουργικότητα στην Εξεύρεση λύσης
Βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει δημιουργικά για να βρούμε τη λύση που σας ταιριάζει, και τη βρίσκουμε. Συγκεκριμένα με οδηγό το όραμα που μας περιγράψατε και το πλάνο που διαμορφώσαμε με βάση τις ανάγκες σας, δουλεύουμε με σκοπό να δώσουμε εξατομικευμένες λύσεις ώστε να διασφαλίσετε το παρόν και να θέσετε στέρεες βάσεις για το μέλλον.

4. Αποτελεσματικότητα στην Υλοποίηση
Η πράξη έχει δείξει ότι τις περισσότερες φορές όλες οι μελέτες και τα οράματα δεν πραγματοποιούνται λόγω δύσκολης καθημερινότητας. Εμείς βρισκόμαστε δίπλα σας και είμαστε διατιθέμενοι να πραγματοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιχειρηματικό πλάνο που εκπονήσαμε για εσάς.

5. Σεβασμός στον Πελάτη
Για να έχουν όλα τα παραπάνω ουσιαστικό αποτέλεσμα για εσάς, και ηθική ικανοποίηση για εμάς είναι μονόδρομος ο αμοιβαίος σεβασμός. Από την πλευρά μας ο σεβασμός στις αξίες, στις ανάγκες και στους κόπους σας είναι αδιαπραγμάτευτος. Από την πλευρά σας αυτό που απαιτούμε είναι να δείξετε ειλικρινή διάθεση, θέληση και να δώσετε ποιοτικό χρόνο έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας να προσδώσει ουσιαστική υπεραξία και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Σήμερα, καταγράφουμε στο βιογραφικό μας εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση σε 1500 και πλέον, μικρά και μεγάλα έργα, ή μικρά και μεγάλα τεχνικά και οικονομικά αντικείμενα, από διάφορες θέσεις ευθύνης. Η επιτυχής άσκηση έργου και η ενεργός δραστηριοποίηση μας στο σύνθετο οικονομικό, θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον, μας κατατάσσει πλέον ως αναγνωρισμένο και επώνυμο μέλος της αγοράς των Εταιρειών Project Management και Τεχνικού Συμβούλου.

Η Future Cooperation αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών και υπόσχεται Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Project Management και Τεχνικού Συμβούλου προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να επεκτείνουν τον επιχειρηματικό τους ορίζοντα. να αυξήσουν την ευελιξία και την παραγωγικότητα τους.

Με εκτίμηση,
Νικόλας Χαραλάμπους