Η Future Cooperation, λόγω της εμπειρίας και τη σύνθεσης του προσωπικού της, είναι σε θέση να παράσχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε πελάτες τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα. Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάθε Επιχείρηση και Δημόσιος Οργανισμός οφείλει να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας του και να αποκτήσει περισσότερο εξωστρεφή χαρακτηριστικά, τα οποία θα της επιτρέψουν να απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει σε μεγαλύτερη αγορά ή περισσότερους αποδέκτες.

ipir