Νέα Συνεργασία στο Χώρο των Τραπεζικών Συστημάτων για τη Future Cooperation!

Νέο κεφάλαιο συνεργασιών ανοίγει για τη Future Cooperation μετά και την επισφράγιση της συμφωνίας της με την ITMC, συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογιών με εξειδίκευση στον κλάδο της πληροφορικής.

Το project που οδήγησε στη συνεργασία των δύο πλευρών αφορά την υλοποίηση του έργου «Δείκτες για την παρακολούθηση των εργασιών της διαχείρισης πιστοδοτήσεων με την χρήση του λογισμικού QPR Process Analyzer» για την Τράπεζα Πειραιώς.

Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα της Future Cooperation που έχει την εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανα-σχεδιασμού διαδικασιών αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:  

  • Την αποτύπωση των απαιτήσεων του έργου και την προετοιμασία του εγγράφου επιχειρηματικών απαιτήσεων
  • Τον καθορισμό των απαιτούμενων δεικτών (υπολογισμοί, συχνότητα, πηγές δεδομένων)
  • Την προετοιμασία των εγχειριδίων χρήσης για τους Business Users
  • Την συμμετοχή στους ελέγχους απόδοσης έργου (UATs)
  • Την υποστήριξη του πελάτη στην χρήση της εφαρμογής και καταγραφή απαιτούμενων βελτιώσεών της

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μάθετε Περισσότερα