Μνημόνιο Συνεργασίας Future Cooperation με το Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ

Η συμβουλευτική εταιρεία Future Cooperation γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ , με αντικείμενο σύμβασης την ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογοδοσίας νοσηλευτών, λογοδοσίας εκπαιδευτών, φαρμακευτικής αγωγής ωφελούμενων, βαρδιών εργαζομένων και αναφορών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η Future Cooperation αναλαμβάνει το έργο να αναπτύξει τα κατάλληλα συστήματα που θα απλουστεύσουν βασικές διαδικασίες του οργανισμού και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του.