Μνημόνιο Συνεργασίας Future Cooperation με το Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ

Η συμβουλευτική εταιρεία Future Cooperation γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ , με αντικείμενο σύμβασης την ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογοδοσίας νοσηλευτών, λογοδοσίας εκπαιδευτών, φαρμακευτικής αγωγής ωφελούμενων, βαρδιών εργαζομένων και αναφορών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η Future Cooperation αναλαμβάνει το έργο να αναπτύξει τα κατάλληλα συστήματα που θα απλουστεύσουν βασικές διαδικασίες του οργανισμού και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του.      

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μάθετε Περισσότερα