Η Future Cooperation Επενδυτικός Σύμβουλος σε Έργο Φωτοβολταïκών Σταθμών

Τα φωτοβολταϊκά έργα συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία προσφέροντας  πολλαπλά κίνητρα σε αυτόν που επιλέγει να επενδύσει σε αυτά!

Η Future Cooperation έχοντας σε περίοπτη θέση την ανάληψη projects που αφορούν υπηρεσίες ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με την εταιρεία SKGR ENERGY αναλαμβάνοντας ρόλο επενδυτικού συμβούλου.

Συγκεκριμένα βάσει της συνεργασίας αυτής, η συμβουλευτική εταιρεία εκ μέρους του πελάτη της θα υποβάλει αίτηση υπαγωγής σχεδίου επενδυτικού έργου σύμφωνα με το Νόμο 4608/2019 «Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» για δημιουργία φωτοβολταïκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύους 794 MW.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για το έργο των φωτοβολταïκών σταθμών

Με την εκκίνηση συμφωνίας, η Future Cooperation θα προσφέρει μεταξύ άλλων τις κάτωθι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιτυχημένη διεκπεραίωση του έργου:

  • Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
  • Προετοιμασία και υποβολή επιτελικής σύνοψης της επένδυσης στην οποία τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική αξιοπιστία της επένδυσης
  • Προετοιμασία και υποβολή ανάλυσης των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία
  • Προετοιμασία πλήρους φακέλου υποβολής στον οποίο περιλαμβάνεται το αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο επένδυσης
  • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου και υποβολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών-διευκρινίσεων
  • Ενημέρωση, υποστήριξη και υποδείξεις στον φορέα επένδυσης καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μάθετε Περισσότερα