Header Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί την διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν σε αυτές και τους εργαζομένους τους, δημιουργώντας νέες προοπτικές στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και στην ανταγωνιστικότητάς τους.

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, αποτελείται από τρεις δράσεις και οι σύμβουλοι της Future Cooperation παραμένουν δίπλα σας  σε κάθε στάδιο της αίτησης για την επιδότησής σας!

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ – 1η ΔΡΑΣΗ

Στόχος της 1ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους και τη λειτουργία τους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράση
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 
 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης των ΜμΕ ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Η δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ περιλαμβάνει επιδότηση 50% ή 60% των επιλέξιμων δαπανών:

Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Προϋποθέσεις Ένταξης Επιχειρήσεων

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 
 
Για σίγουρη επιτυχία και ένταξη στη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, απευθυνθείτε στην έμπειρη ομάδα της Future Cooperation!

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ – 2η ΔΡΑΣΗ

Στόχος της 2ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, αποτελεί νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην αναβάθμιση υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τη θέση, την λειτουργία καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο προϋπολογισμός της 2ης Δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης της εκάστοτε επιχείρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Διάρκεια της 2ης Δράσης

Αναφορικά με τη μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στη δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αίτηση για το πρόγραμμα Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
 5. Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 6. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
 7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
 9. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014.
 10. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 11. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.
 12. Να έχουν ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 13. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 14. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 15. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 16. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 17. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
 18. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προηγμένου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κλπ.

Εφαρμογές/ λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κ.λπ.

Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε στη δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ!

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ – 3η ΔΡΑΣΗ

Στόχος της 3ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Δράση, αποτελεί νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκοπεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης, εξασφαλίζοντας την κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την εξωστρέφεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Δυνητικές Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράση
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.200.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επιπροσθέτως η επιδότηση αφορά ποσοστό έως 60% αναλόγως την περιφέρεια δραστηριοποίησης της επιχείρησης, ενώ συγκεκριμένα για την Πελοπόννησο ανέρχεται σε 50% δημόσια επιχορήγηση και 50% ιδιωτική συμμετοχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αιχμής

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες: Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα διάδρασης, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.

Εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυΐας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων κ.λπ. κ.λπ.

Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: μεταξύ άλλων συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση Μετασχηματισμού Αιχμής ΜμΕ

 • Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή Ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
 • Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Εμπιστευτείτε την αίτησή σας στην συμβουλευτική ομάδα της Future Cooperation και αλλάξτε επίπεδο στην επιχείρησή σας με την δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ!

Φόρμα Επικοινωνίας!

Για τις δράσεις του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ στείλτε μας μήνυμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: