Οργάνωση Δικτύου Franchise Αλυσίδας Γυμναστηρίων

franchise

Η Future Cooperation κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εμπειρίας της στον χώρο των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, έχει αναπτύξει την παρεχόμενη υπηρεσία οργάνωσης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη συστήματος franchise εκ μέρους των πελατών της. 

Το καθοριστικό στάδιο για την είσοδο μίας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία του εμπορίου  είναι η αποτίμηση της αγοράς και η εξερεύνηση και επιλογή των καλύτερων ευκαιριών.

  H Future Cooperation, εκ μέρους των πελατών της:

  • εισάγει διαδικασίες για τον προγραμματισμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς, για τη συγκέντρωση και ανάλυση απαραίτητων πληροφοριών
  • καταρτίζει επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα προγραμματίζει και θα τεκμηριώνει τα περιθώρια κέρδους και τον όγκο των πωλήσεων που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των franchise επιχειρήσεων, τους βασικούς όρους της σύμβασης δικαιοχρησίας, τις εκτιμώμενες χρηματοροές κ.λπ.
  • καθοδηγεί στη διαδικασία σύνταξης της σύμβασης δικαιόχρησης,

    μελετώντας και αποτυπώνοντας στο συμβόλαιο σημαντικές λεπτομέρειες όπως η διάρκεια συμβολαίου, η σύνταξη ειδικών όρων και υποχρεώσεων franchisor ή franchisee, o καθορισμός πιθανών entry fees κ.α

  • συμβάλει μαζί με τον πελάτη στην σύνταξη ενός συστήματος λειτουργίας που διασφαλίζει ότι η επιχείρηση θα ακολουθεί ένα πρωτόκολλο που συμβαδίζει με την πολιτική της αλυσίδας franchise.

 

Μέχρι σήμερα, η Future Cooperation έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το έργο της δημιουργίας και οργάνωσης δικτύου franchise της νεοσύστατης αλυσίδας γυμναστηρίων Βοdy Goals, για λογαριασμό πελάτη της στην Ελλάδα.

Το Body Goals Franchising System είναι ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο με σειρά ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων στρατηγικής σημασίας. Με ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού την παροχή πλήρης γκάμας υπηρεσιών εκγύμνασης σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, τα γυμναστήρια Body Goals αποτελούν μια ισχυρή επιλογή για συνεργασία τόσο για υφιστάμενους επιχειρηματίες του χώρου όσο και για νέους επενδυτές.

Στις αρμοδιότητες της εταιρείας μας αναφορικά με το συγκεκριμένο project είναι:

-η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

-η διαγνωστική μελέτη ανάπτυξης franchising

-η κατάρτιση ολοκληρωμένου πλάνου ανάπτυξης

-η ανάπτυξη & η αξιολόγηση πιλοτικού γυμναστηρίου Body Goals

-η ανάληψη και η οργάνωση των διαδικασιών που αφορούν το πακέτο εκχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας του brand name των γυμναστηρίων στην Ελλάδα.

-η εκπαίδευση στελεχών

-η εύρεση ακινήτων

-η επίβλεψη κατασκευής καταστημάτων

Το συνολικό ύψος του έργου ανήλθε σε 500.000€ περίπου.