Ανάπτυξη & Διαχείριση Έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

dimoi

Η FUTURE COOPERATION παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της, μέσα από την ευρύτερη σφαίρα του σύγχρονου Συμβουλευτικού Management. Η ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου, εκφράζεται κάθε φορά μέσα από την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης και Οργάνωσης των επιδιώξεων και των λύσεων που καταρτίζονται για τον πελάτη. Τα δεδομένα που εξετάζονται και συνεκτιμώνται οριζόντια ή αντιστοιχισμένα στο ειδικό βάρος που τους αναλογεί ανά έργο, εντάσσονται πάντα σε ένα ολιστικό πλαίσιο αναφοράς και μελέτης.

Η προσέγγισή μας είναι επιστημονική και αφορά στις παραμέτρους της τεχνικής, της οικονομικής και της νομικής επιστήμης, εκλαμβάνοντας κάθε project ως ενιαία «οντότητα» αποτελούμενη από επιμέρους αλληλεξαρτούμενα στάδια και πακέτα εργασίας. Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, οργανώνεται σε στάδια και παραδοτέα στοιχεία και καθορίζονται τα αναγκαία όρια χρόνου, ποιότητας και προϋπολογισμού.

Συνολικά την δεκαετία ο προϋπολογισμός των έργων που υλοποίησε η FUTURE COOPERATION σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς ανήλθε σε 27 εκατομμύρια € περίπου.