Υπηρεσίες ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

ananeosimespiges

Η Future Cooperation αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών αλλά και της αδειοδοτικής διαδικασίας φωτοβολταϊκών έργων, αιολικών έργων, έργων βιομάζας, υδροηλεκτρικών και τεχνολογίας ώσμωσης.
Οι μηχανικοί της Future Cooperation, διπλωματούχοι μηχανικοί με εξειδίκευση στο τομέα τους, αναλαμβάνουν:

1. Αξιοποίηση ευκαιριών για Α.Π.Ε.
2. Έλεγχος συμβατότητας με Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ
3. Οικονομοτεχνικές Μελέτες έργων ΑΠΕ
4. Συντονισμός και παρακολούθηση Μελετών
5. Διαχείριση εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων ΡΑΕ κ.λπ. (Ν. 2773/99 & Ν. 3468/2006)
6. Επίβλεψη Τεχνικών Έργων Κατασκευής
7. Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
8. Εκπόνηση όλων των απαραίτητων λοιπών τεχνικών μελετών που σχετίζονται με την επένδυση.
9. Χρηματοοικονομικές μελέτες και εξαγωγή του βαθμού απόδοσης και ασφάλειας της κάθε επένδυσης.
10. Την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διενεργειών για την αδειοδότηση.
11. Την ολοκλήρωση διαδικασιών και μελετών που εμπλέκονται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), ΔΕΗ και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Περιφέρειες, Αρχαιολογία, Δασαρχεία, ΥΠΕΚΑ κτλ)
12. Αναβάθμιση Κτιριακών Κελύφων
13. Εκσυγχρονισμός Δικτύων Ενεργειακής Κατανάλωσης
14. Ψηφιακός Έλεγχος «σφαλμάτων» και λειτουργιών
15. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και αναπλάσεων υπαίθριων χώρων
16. Υπαγωγή Έργων & Δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
17. Ανάπτυξη Ενεργειακών υποδομών ΑΠΕ επί Δημοσίων Ακινήτων/ ΣΔΙΤ/ Συμβάσεις Παραχώρησης κλπ