Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

service_box4

• 12 έργα Αιολικά
• 39 έργα Φωτοβολταϊκά (πάρκα-κτίρια)
• 3 έργα Βιομάζας
• 2 έργα μικρά υδροηλεκτρικά

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δεκάδες έργα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης σε όλη την Ελλάδα:

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η FUTURE COOPERATION διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδων ΑΠΕ. Αναλαμβάνει εκ μέρους των πελατών της, την αγοραπωλησία και τη διαχείριση αδειών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

ΜΕΛΕΤΗ: Η εταιρεία υποστηρίζεται από μελετητικό τμήμα, που αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και των αναγκαίων μελετών εφαρμογής ενεργειακών μονάδων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο από ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συμμόρφωσή της με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη, ενεργειακών μονάδων ΑΠΕ, σε συνεργασία με αδελφική εταιρεία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο από ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συμμόρφωσή της με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η FUTURE COOPERATION στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας. Ειδικεύεται στην παροχή turnkey solutions, εξασφαλίζοντας στους συνεργάτες της τα πλεονεκτήματα μιας αποδοτικής επένδυσης με πιστοποιημένες διαδικασίες και προϊόντα. Με διαμορφωμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει υπεύθυνα το απαιτητικό έργο της καθημερινής λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενός ενεργειακού σταθμού υπό την εποπτεία και καθοδήγηση ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης ως προς τις απαιτούμενες εργασίες και την ορθή εκτέλεσή τους.

Συνολικά την δεκαετία 2009 – 2019 ο προϋπολογισμός των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποίησε η FUTURE COOPERATION επενδυτές ανήλθε σε 350 εκατομμύρια € περίπου.