Υπηρεσίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων καλλιέργειας, εμπορίας και μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης

kannabi

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά όλες οι μελέτες σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την έκδοση άδειας :

1) Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του ως προς ενοικίαση ή αγορά αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση
2) Αρχιτεκτονική Μελέτη Εγκαταστάσεων. Η Αρχιτεκτονική μελέτη θα κατατεθεί και θα υποστηριχθεί από την ομάδα μας με απώτερο σκοπό την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ έγκριση της από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής προτού κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
3) Στατική Μελέτη Εγκαταστάσεων
4) Μελέτη ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ)
5) Μελέτη ψύξης και θέρμανσης
6) Μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων. Η μελέτη θα εγκριθεί και από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία
7) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
8) Μελέτη Ύδρευσης των εγκαταστάσεων
9) Μελέτη Αποχέτευσης των εγκαταστάσεων
10) Μελέτη Καυσίμου Αερίου (εφόσον απαιτείται)
11) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
12) Σύνταξη φακέλου φορολογικών ιδιοκτήτη
13) Θερμοκηπιακή Μελέτη
14) Άδεια χρήσης νερού (μελέτη αντλούμενου νερού)
15) Μελέτη οδοποιίας και κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου
16) Άδεια ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους
17) Σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας στη θερμοκηπιακή μονάδα.
18) Ο σχεδιασμός της παραγωγής επηρεάζει όλα τα παρακάτω (μηχανήματα, εκτίμηση αποδόσεων κτλ) στα οποία θα έχουμε άμεση, ή έμμεση εμπλοκή λόγο πιστοποιήσεων μηχανημάτων και κατασκευών.
19) Προκαταρτική (conceptual) Μελέτη με επιμέρους μελέτες:
• Φωτισμού,
• Άρδευσης,
• Ψύξης
• Θέρμανσης
• Λίπανσης
20) Βασικός Σχεδιασμός
21) Μελέτη εφαρμογής με πρότυπα GMP