Ανάπτυξη & Αδειοδότηση Υδατοδρομίων

udroplana

Η FUTURE COOPERATION έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών στον τομέα των αεροπορικών εγκαταστάσεων επι υδάτινων επιφανειών – υδατοδρόμια. Aναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο 4663/2020, για την απόκτηση της Άδειας ενός υδατοδρομίου. Αρχής γενομένης από την εκπόνηση πλήρους Τεχνικού Φακέλου μέχρι την διεκπεραίωση όλων των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την τελική χορήγηση της Άδειας λειτουργίας και την στελέχωση του υδατοδρομίου με το κατάλληλο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην κατασκευή υδατοδρομίων η εταιρεία μας χρησιμοποιεί Έλληνες προμηθευτές και ελληνικό εξοπλισμό.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία FUTURE COOPERATION έχει ήδη αναλάβει την αδειοδότηση 24 Υδατοδρομίων και ο προϋπολογισμός υλοποίησης των υδατοδρομίων ανήλθε σε 16 εκατομμύρια € περίπου